Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất tại An Giang mới nhất là bao nhiêu?

Tại An Giang, diện tích tối thiểu được phép tách thửa được thực hiện theo Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND do UBND tỉnh An Giang ban hành ngày 8/5/2023. Vậy, quy định cụ thể về các định mức sử dụng đất, diện tích tối thiểu được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh An Giang như thế nào?

Quy định điều kiện tách thửa, hợp thửa đất tại tỉnh An Giang áp dụng cho các địa phương trong tỉnh bao gồm: 2 thành phố Long Xuyên, Châu Đốc, thị xã Tân Châu, 8 huyện: An Phú, Châu Phú, Châu Thành, Chợ Mới, Phú Tân, Thoại Sơn, Tịnh Biên, Tri Tôn.

Quyết định số 19/2023/QĐ-UBND này có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2023 và thay thế Quyết định số 08/2020/QĐ-UBND ngày 25/01/2020 của UBND tỉnh quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang, cụ thể:

Hạn mức đất ở

Theo Điều 3 ban hành theo quyết định này, quy định hạn mức đất ở như sau

– Hạn mức đất ở đối với hộ gia đình, cá nhân với Đất tại các phường: 200m2; Đất tại các thị trấn: 300m2; Đất tại các xã: 600m2;

Hạn mức đất ở được áp dụng để: Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng nhà ở (trừ trường hợp giao đất do trúng đấu giá quyền sử dụng đất); Công nhận quyền sử dụng đất ở đối với trường hợp đang sử dụng đất ở nhưng hộ gia đình, cá nhân không có một trong các loại giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai;

Công nhận quyền sử dụng đất ở đối với trường hợp thửa đất ở có vườn, ao theo quy định của pháp luật về đất đai; Xác định hạn mức đất ở để thu tiền sử dụng đất; xem xét miễn, giảm các khoản thu có liên quan khi thực hiện thủ tục hành chính về đất đai; thu thuế sử dụng đất ở; Lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Hạn mức giao đất trống, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng cho hộ gia đình, cá nhân đưa vào sử dụng theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất để sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản không quá 3ha.

Diện tích tối thiểu được tách thửa đang áp dụng tại An Giang

Về diện tích tối thiểu được tách thửa trên địa bàn tỉnh An Giang quy định theo Điều 5 ban hành kèm theo quyết định này, cụ thể:

Diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất tại An Giang mới nhất là bao nhiêu?

Việc tách thửa đất phải đáp ứng các điều kiện sau:

 Đối với đất ở, đất thương mại dịch vụ, đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp sau khi tách ra phải có ít nhất một cạnh tiếp giáp đường giao thông (là đường giao thông công cộng hiện hữu hoặc tiếp giáp mương lộ mà mương lộ này có lối đi ra đường giao thông công cộng hiện hữu).

– Chiều dài hoặc chiều ngang của cạnh thửa đất ở tiếp giáp đường giao thông sau khi tách ra tối thiểu phải bằng 4m.

Nguyên tắc áp dụng diện tích tối thiểu, điều kiện tách thửa cụ thể

– Đối với khu vực đã được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng thì việc tách thửa đất phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng.

– Đối với khu vực chưa được phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng thì áp dụng diện tích tối thiểu và điều kiện tách thửa cụ thể theo Quy định này.

– Việc tách thửa đất phải gắn với thực hiện các quyền của người sử dụng đất như: chuyển nhượng, tặng cho, thừa kế, góp vốn bằng quyền sử
dụng một phần thửa đất; tách thửa do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; tách thửa để chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất theo quy định pháp luật đất đai.

Các trường hợp tách thửa không áp dụng diện tích tối thiểu và điều kiện tách thửa cụ thể

– Tách thửa đất để thực hiện dự án đầu tư được cơ quan có thẩm quyền cho chủ trương thực hiện; sử dụng vào mục đích an ninh, quốc phòng, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng.

– Tách thửa đất do Nhà nước thu hồi đất; để hiến, tặng cho Nhà nước thực hiện các dự án, công trình phục vụ cho phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

– Tách thửa đất để Nhà nước giao đất cho hộ gia đình, cá nhân thuộc diện chính sách.

– Tách thửa đất để thực hiện quyết định hành chính giải quyết tranh chấp, khiếu nại về đất đai; tách thửa đất theo bản án hoặc quyết định của Tòa án nhân dân đã có hiệu lực pháp luật, quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án đã được thi hành.

Quy định tách thửa đất một số trường hợp đặc biệt trên địa bàn tỉnh An Giang

– Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp để chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp thì chỉ áp dụng diện tích tối thiểu và điều kiện tách thửa cụ thể đối với phần diện tích chuyển mục đích.

– Trường hợp tách thửa đất nông nghiệp để chuyển mục đích sang đất phi nông nghiệp mà phần diện tích chuyển mục đích nằm liền kề phía sau thửa đất phi nông nghiệp tiếp giáp với đường giao thông và cùng một chủ sử dụng đất thì được tách thửa nếu sau khi chuyển mục đích đủ điều kiện hợp thửa với thửa đất phi nông nghiệp phía trước và thửa đất hợp lại đó đáp ứng diện tích tối thiểu và điều kiện tách thửa cụ thể.

– Trường hợp thửa đất xin chuyển mục đích sang đất ở mà phía trước hoặc phía sau đã cắt trừ phần diện tích đất nông nghiệp thuộc hành lang lộ giới, biên quy hoạch giao thông, hành lang sông rạch không cho chuyển mục đích, nếu phần diện tích đất ở xin chuyển mục đích đảm bảo diện tích tối thiểu và điều kiện tách thửa theo Quy định này thì phần diện tích đất nông nghiệp thuộc hành lang lộ giới, biên quy hoạch giao thông, hành lang sông rạch được phép tách thửa theo thửa đất ở.

– Đối với đất nông nghiệp gắn liền với đất ở (đất ở + đất trồng cây lâu 6 năm, đất ở + đất trồng cây lâu năm khác, đất ở + đất ao,…) thì khi tách thửa phần diện tích đất ở phải đảm bảo diện tích tối thiểu và điều kiện tách thửa, phần đất nông nghiệp tách theo đất ở không áp dụng diện tích tối thiểu và điều kiện tách thửa.

– Trường hợp tách thửa đất thành thửa có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu để hợp thửa với thửa đất khác liền kề (không phát sinh thêm số thửa mới) thì chỉ áp dụng diện tích tối thiểu và điều kiện tách thửa cụ thể đối với phần diện tích đất còn lại.

– Trường hợp tách thửa đất ở có một phần đã xây dựng nhà ở trước ngày 02/01/2017 (ngày Quyết định số 103/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định về các định mức sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang có hiệu lực thi hành) thành diện tích theo nhà ở và phần diện tích đất còn lại thì chỉ áp dụng diện tích tối thiểu và điều kiện tách thửa cụ thể đối với phần diện tích đất còn lại.

– Đối với thửa đất ở đã xây dựng nhiều nhà ở xin tách riêng từng phần diện tích đất ở đã có nhà ở thì được tách thửa theo diện tích nhà ở nếu đáp ứng điều kiện tách thửa cụ thể.

– Đối với các thửa đất ở đã xây dựng nhà ở thuộc khu dân cư xin tách thửa đồng thời với việc hợp thửa để đúng với hiện trạng xây dựng thực tế từng nhà ở (không phát sinh thêm số thửa mới) thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa sau khi UBND huyện, thị xã, thành phố rà soát, điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 cho phù hợp với từng khu dân cư cụ thể.

Bài viết liên quan

  ĐĂNG KÝ NHẬN BÁO GIÁ

  Điền đầy đủ các thông tin bên dưới để nhận được :

  ➦ Thông tin đầy đủ dự án.

  ➦ Sơ đồ mặt bằng tầng.

  ➦ Bảng giá chi tiết từng căn.

  ➦ Tiến độ thanh toán.

  ➦ Thư mời tham quan miễn phí.

  ➦ Chương trình ưu đãi mới nhất.


  Tư vấn miễn phí (24/7) 0939.630.567